รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับนางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าพบหารือข้อราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 28/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับนางอัจฉรา  แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าพบหารือข้อราชการ  ณ ห้องปฏิบัติราชการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]