รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เขตตรวจราชการที่ 6 (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เขตตรวจราชการที่ 6 (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 28/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เขตตรวจราชการที่ 6 (นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์) ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมปรึกษาหารือข้อราชการ  ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]