ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 3 ราย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 3 ราย รายเด็กชายศิวกร ป้องพุฒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนาดี เด็กหญิงแพรวรุ่ง แม้นรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง และเด็กหญิงอณัฐชา จันทร์ศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีมโหสถ โดยมีนางเสาวภา วัชรกาฬ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 คณะครู โรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
วันที่ข่าว : 27/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 14.00 น.  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 3 ราย รายเด็กชายศิวกร ป้องพุฒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนาดี เด็กหญิงแพรวรุ่ง แม้นรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนจิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง และเด็กหญิงอณัฐชา จันทร์ศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีมโหสถ โดยมีนางเสาวภา วัชรกาฬ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมเจตน์  เชาว์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 คณะครู โรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบ และรับฟังการตรวจติดตามผลการเรียน  เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้แนะนำการรายงานผลการเรียน ปี 2560 เพื่อรายงานให้แก่มูลนิธิฯ ทราบ  ในการนี้ได้มอบเครื่อง

อุปโภค-บริโภค เป็นผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]