รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสถานที่จัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายนายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ไปตรวจสถานที่จัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 และร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 27/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 11.00 น.   ภายใต้การอำนวยการของนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายนายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ไปตรวจสถานที่จัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 และร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา  ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]