ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
วันที่ข่าว : 26/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต)  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]