ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ณ บริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด ตำบลหนองโพรง
วันที่ข่าว : 23/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายศิลา แก้วตะพันธ์ ประกันสังคมจว.ปจ. น.ส.เพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี  นายอรรถชัย  สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาวภัททิรา  นวลปลอด รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาวสุจิตรา  สุขวรรธก หัวหน้าสาขาประกันสังคม อำเภอศรีมหาโพธิ  ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยนายพงสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอศรีมหาโพธิ 
     บริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด ต.หนองโพรง เป็นบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมขบเคี้ยวได้แก่ เบเกอรี่ เยลลี่ แคนดี้ หมากฝรั่ง มารช์เมลโร บิตกิต เครื่องดื่ม อาหารว่างสำเร็จรูป มีจำนวนลูกจ้าง พนักงาน รวม  1,500   คน แบรนด์ยูโร มี 7 ประเภท บริษัทเน้นคุณภาพอาหาร  ให้ความสำคัญด้านความสะอาดและความปลอดภัย ในด้านกระบวนการผลิตเน้นเครื่องจักรไฮเทคโนโลยี และจัดระบบการกระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในการส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะวัตถุดิบ อาทิ ไข่ไก่ เลือกใช้ผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยและฟาร์มในท้องถิ่น 17 แห่ง ส่งเสริมการจ้างงานโดยใช้แรงงานในพื้นที่ ร้อยละ 70 

     ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ขอให้ผู้ประกอบกิจการ เน้นการใช้แรงงานท้องถิ่นในสัดส่วนที่เกื้อกูล สมดุลกับการใช้เครื่องจักรและส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่นโดยรอบโรงงาน และได้นำเสนอแนวโน้มการพัฒนาจังหวัดโดยฉายภาพแนวโน้มความเจริญเติบโตของจังหวัดปราจีนบุรีในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเกิดจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การขนส่งโลจิสติกส์ การพัฒนาสวนสาธารณะ แหล่งน้ำบริโภคอุปโภค การขยายถนนเส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดไปกทม.และภาคตะวันออก ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 3481 บ้านสร้าง-กทม.เส้นทาง หมายเลข 3079 เส้นทางหมายเลข 319 ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดที่ดีขึ้นในทุกด้าน
     นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น(ทัวร์อุตสาหกรรม) โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน/นักท่องเที่ยว ได้เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตโดยสังเขป ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกที่ดึงดูดความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม มอบหน่วยงานราชการ ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความพร้อม รวมถึง การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน อาทิ การสร้างเยาวชน หรือมัคคุเทศน์ท้องถิ่นเพื่อแนะนำสถานประกอบกิจการและกระบวนการเรียนรู้


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]