ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ตำบลบางแตน
วันที่ข่าว : 22/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  นายศิลา  แก้วตะพันธ์ ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาวเพ็ญวดี  รัตตกูล จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี นายอรรถชัย  สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวภัททิรา  นวลปลอด รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวสุจิตรา  สุขวรรธก หัวหน้าสาขาประกันสังคม อำเภอศรีมหาโพธิ  นายชัยวรรณ  นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอบ้านสร้าง  ณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด  ตำบลบางแตน ซึ่งบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปและขนมสำเร็จรูป มีจำนวนลูกจ้าง พนักงาน 2,248 คน เน้นการจ้างแรงงานในท้องถิ่น โดยไม่ใช้แรงงานต่างด้าว
     ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำการใช้แรงงานท้องถิ่นในสัดส่วนที่เกื้อกูลสมดุลกับการใช้เครื่องจักรและส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่นโดยรอบโรงงานอีกทั้งยังได้นำเสนอแนวโน้มการพัฒนาจังหวัดโดยนำเสนอแนวโน้มความเจริญเติบโตของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเกิดจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การขนส่งโลจิสติกส์ การขยายถนนเส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดไปกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก อาทิ เส้นทางหมายเลข 3481 บ้านสร้าง-กทม.เส้นทาง หมายเลข 3079 เส้นทางหมายเลข 319 ซึ่งจะมีผลต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดที่ดีขึ้นในทุกด้านและยังแนะนำการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยการนำจุดเด่นของการมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เด่นและนำสมัย ในพื้นที่จำนวนมาก เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]