ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ณ บริษัทไทยสแตนเลสสตีล จำกัด ตำบลบางกระเบา
วันที่ข่าว : 22/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 22 กุมภาพันธ์  2561  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  นายศิลา  แก้วตะพันธ์ ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาวเพ็ญวดี  รัตตกูล จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี  นายอรรถชัย  สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาวภัททิรา  นวลปลอด รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาวสุจิตรา  สุขวรรธก หัวหน้าสาขาประกันสังคม อำเภอศรีมหาโพธิ  นายชัยวรรณ  นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอบ้านสร้าง  ณ

บริษัทไทยสแตนเลสสตีล จำกัด ตำบลบางกระเบา  
     บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนสแตนเลส เน้นกระบวนการผลิตที่ใช้นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green innovation)ได้แก่ การติดตั้งโซล่าเซล สามารถประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้า 25% และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง(robot) ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้แบรนด์ seagull ตราจรวด และแบรนด์อื่นๆที่ลูกค้าต้องการ บริษัท ไทยสแตนเลสสตีล จำกัดมีลูกจ้างพนักงาน 1,200 คน(ในphaseโรงงาน 1,000 คน พนักงานoffice 200 คน) มีแรงงานต่างด้าว (พม่า) 200 คน นำเข้าโดยวิธี MOU
     ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเสนอแนวโน้มการพัฒนาจังหวัดโดยนำเสนอแนวโน้มความเจริญเติบโตของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเกิดจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การขนส่งโลจิสติกส์ การขยายถนนเส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดไปกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก อาทิ เส้นทางหมายเลข 3481 บ้านสร้าง-กทม.เส้นทาง หมายเลข 3079 เส้นทางหมายเลข 319 ซึ่งจะมีผลต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดที่ดีขึ้นในทุกด้าน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]