ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 22/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมประชาบดี  ชั้น 2  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]