ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมพบผู้นำท้องถิ่นยามเช้า (Informal Morning brief)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า (Informal Morning Brief) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีตำบล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ข่าว : 22/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561  ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า (Informal Morning Brief) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล  ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง  โดยมีนายทิวา  วัชรกาฬ  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายอำเภอบ้านสร้าง  พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีตำบล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
     กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า (Informal Morning Brief)  ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พบปะ หารือ ข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีตำบล จากอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจำนวน 26 คน เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก และเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส?ในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ? กฎหมาย? ที่เกี่ยวข้อง? อีกทั้งได้ให้นโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด?ในหมู่บ้าน/ตำบล? อย่างเข้มข้น?


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]