จังหวัดปราจีนบุรี Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 65 ตำบล
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศาลากลางบ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 17 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวีกปราจีนบุรี พร้อมด้วย พลตรีศตวรรษ รามดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอประจันตคาม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่เป็นการรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน ความต้องการต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่
วันที่ข่าว : 21/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศาลากลางบ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 17  ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวีกปราจีนบุรี  พร้อมด้วย พลตรีศตวรรษ  รามดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอประจันตคาม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่เป็นการรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน ความต้องการต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่
     ทั้งนี้ มีราษฎรในพื้นที่มารับฟังคำชี้แจงและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำการปฏิบัติ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกับโครงการรวมทั้งนำชุดความรู้ทั้ง 10 ชุด ประกอบด้วย สัญญาประชาคมถูกใจไทยเป็นหนึ่ง,คนไทยไม่ทิ้งกัน,ชุมชนอยู่ดีมีสุข,วิถีไทยวิถีพอเพียง,รู้สิทธิรู้หน้าที่รู้กฎหมาย,รู้กลไกการบริหารราชการ,รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม,รู้เท่าทันเทคโนโลยี,ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด,งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน ไปเผยแพร่
     สำหรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ “พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางให้แก่ผู้ร่วมประชุม ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดรวมกว่า 2,800 คน เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา ภายใต้กรอบวาระงานสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านความมั่นคง นำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]