รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจติดตามการปฏืบัติหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 7 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 21/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น.  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจติดตามการปฏืบัติหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 7  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

     โดยจังหวัดปราจีนบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล และได้กำหนด kickoff การจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการดังกล่าว


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]