รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ในพื้นที่ ณ ศาลากลางบ้านรัชดาป่าจิก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 21/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 21 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 10.00 น.  นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ในพื้นที่  ณ ศาลากลางบ้านรัชดาป่าจิก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
    ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 541/2561  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  และได้กำหนด kick off การจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 65 จุด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]