ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม พลิกไอเดีย เพิ่มอาวุธ 4.0
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม พลิกไอเดีย เพิ่มอาวุธ 4.0
วันที่ข่าว : 20/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ที่โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม พลิกไอเดีย เพิ่มอาวุธ 4.0
     ททท.ภูมิภาคตะวันออก ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สร้างขีดความสามรถ ในการแข่งขัน การพัฒนาความรู้ด้านหารท่องเที่ยวของทุกภาคส่วน เพื่อให้มีความเข้มแข็ง เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
     สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน สมาคม ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 100 คน  ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการเปิดวิสัยทัศน์ก้าวไปสู่เป้าหมาย เพื่อสร้างตัวตนในยุคดิจิทัล และพิชิตตลาดการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันอีกด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]