ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมพบผู้นำท้องที่ยามเช้า (Informal Morning brief)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า ( Informal Morning Brief ) ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ข่าว : 20/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า ( Informal Morning Brief ) ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายทิวา  วัชรกาฬ  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นางกัลยารัตน์  นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอกบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
     กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้นำท้องที่ ยามเช้า (Informal Morning Brief)  ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดปราจีนบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้พบปะ หารือ ข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกำหนดจัดในวันอังคารและวันพุธของทุกสัปดาห์
     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวตำบลวังท่าช้าง รวมทั้งในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีต่อไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก และเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส​ในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ​ กฎหมาย​ ที่เกี่ยวข้อง​ อีกทั้งได้ให้นโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด​ในหมู่บ้าน/ตำบล​ อย่างเข้มข้น​ให้ทุกคนช่วยกัน

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]