รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. กระทรวงมหาดไทย โดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ซึ่ง นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 19/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. กระทรวงมหาดไทย โดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ซึ่ง นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุม  402  (ศูนย์การเรียนรู้)  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]