รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และส่วนราชการฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 19/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 13.00 น.  ภายใต้การอำนวยการของ นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และส่วนราชการฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561  ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]