ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ่อทอง ครั้งที่ 1
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ทุ่งทานตะวัน หน้าบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ่อทอง ครั้งที่ 1 โดยมีนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวอำเภอกบินทร์บุรี ร่วมเปิดงานฯ
วันที่ข่าว : 16/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ ทุ่งทานตะวัน หน้าบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  ตำบลบ่อทอง  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็น

ประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ่อทอง ครั้งที่ 1  โดยมีนางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายวัลลภ  ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยว

ข้องและประชาชนชาวอำเภอกบินทร์บุรี ร่วมเปิดงานฯ

     เทศกาลท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ่อทอง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณหน้าบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่อง

เที่ยวในชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในตำบลบ่อทองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่บ้านบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เคยเป็นเหมืองทองคำ มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง มีอาคารจัดแสดงตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยทำเหมือง การจัดแสดงในอาคารบอกเล่าถึงวิธีการทำเหมืองทองคำ จากประวัติความเป็นมา

ที่ยาวนานกว่าร้อยปีของการทำเหมืองทองคำที่บ้านบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันยังพบซากปรักหักพังปรากฏอยู่ในหลายบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ทองคำ ระหว่างปี พ.ศ

.2416-2521 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระปรีชากลการเจ้าเมืองปราจีนบุรีเป็น ผู้ดำเนินการทำเหมืองด้วยวิธี การขุดบ่อซึ่งยังมีหลักฐานของโรงตำแร่ เตาหลอม และบ่อเหมือง

ทองคำ
     สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสาธิตการร่อนทอง การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน และยังสามารถเที่ยวชมทุ่งดอกทานตะวันบานบริเวณหน้างานได้อีกด้วย






[ ปิดหน้าต่างนี้ ]