ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียนเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางเสาวภา วัชรกาฬ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียนเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้แนะนำการรายงานผลการเรียน ปี 2560 เพื่อรายงานให้แก่มูลนิธิฯ ทราบ รายนางสาวกลมวรรณ มณฑา ชั้นปวช.1 นายปิยวัฒน์ น้ำแข็ง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 และนางสาวชาริษา ยืนสุข ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เป็นผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก
วันที่ข่าว : 16/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น.  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางเสาวภา  วัชรกาฬ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี และคณะฯ

ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียนเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้แนะนำการรายงานผลการเรียน ปี 2560 เพื่อรายงานให้แก่มูลนิธิฯ ทราบ รายนางสาวกลม

วรรณ  มณฑา ชั้นปวช.1 นายปิยวัฒน์ น้ำแข็ง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 และนางสาวชาริษา ยืนสุข ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เป็นผ้าห่ม เพื่อ

เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]