ปราจีนบุรีร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 16/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีประเด็นในการตรวจติดตาม 5 ประเด็น ดังนี้
     1.การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
     2.การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่ง พรก.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด ฯ
     3.การป้องและลดอุบัติเหตุทางถนน
     4.การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินฯ
     5.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
     ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]