ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียน เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางเสาวภา วัชรกาฬ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียน เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้แนะนำการรายงานผลการเรียน ปี 2560 เพื่อรายงานให้แก่มูลนิธิฯ ทราบ รายนางสาวเพ็ญประภา รูปจะโป้ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวศศิธร ทองสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนายนัฐพงษ์ รักโคตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
วันที่ข่าว : 16/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางเสาวภา  วัชรกาฬ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียน  เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้แนะนำการรายงานผลการเรียน ปี 2560 เพื่อรายงานให้แก่มูลนิธิฯ ทราบ รายนางสาวเพ็ญประภา  รูปจะโป้ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นางสาวศศิธร  ทองสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และนายนัฐพงษ์  รักโคตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เป็นผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]