ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมคณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอศรีมหาโพธิ (304 Industrial park)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมคณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอศรีมหาโพธิ (304 Industrial park) ได้แก่ บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
วันที่ข่าว : 15/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.30  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นำทีมคณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย นายอำเภอศรีมหาโพธิ  อุตสาหกรรมจังหวัด  หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  นายศิลา  แก้วตะพันธ์ ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี  น.ส.เพ็ญวดี  รัตตกูล จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี  นายอรรถชัย  สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  น.ส.จิตรารัชต์  ปาปะไพ ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  น.ส.สุจริตรา  สุวรรณธก หัวหน้าสาขาประกันสังคม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร 304 Industrial  park ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอศรีมหาโพธิ (304 Industrial park)  ได้แก่ บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ผลิตชิ้นส่วนและประกอบอิเลคทรอนิคส์ ลูกจ้างรวม 1,818 คน
     ผลการตรวจเยี่ยม:
     ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีศึกษากระบวนการผลิตและรับทราบผลประกอบการ ของบริษัท  ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานโดยการถอดบทเรียนประสบการณ์ที่ประสบผลสำเร็จ อาทิ บ.TST งานบริหารงานบุคคลดีเด่น เสนอแนะให้มีการวางระบบงานของแรงงานสัมพันธ์ มีการสื่อสารลงสู่ลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ มุ่งสร้างความเข้าใจทั้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในส่วนของลูกจ้างนั้น การเรียกร้องต่างๆ ควรอยู่ในเหตุและผล การเรียกร้องสวัสดิการต่างๆ รวมถึงโบนัสประจำปี  ควรอยู่ในกรอบที่เหมาะสม และคำนึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย  ทั้งนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับพนักงานของโรงงานฯ อีกด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]