นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ รายนายรัชพล เทวไชยกุล
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ รายนายรัชพล เทวไชยกุล อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 7 ตำบลกบินทร์บุรี ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบี ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เกี่ยวกับที่ดินทำกิน จึงขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่ง
วันที่ข่าว : 14/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 14.30 น.  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสิริวิมล  ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ รายนายรัชพล เทวไชยกุล อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 7 ตำบลกบินทร์บุรี  ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบี ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เกี่ยวกับที่ดินทำกิน จึงขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค และเงินช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ส่วนเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับเรื่องไปดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]