ปราจีนบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังดินสอ หมู่ที่ 1 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 14/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นำหัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านวังดินสอ หมู่ที่ 1 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  
     โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้เข้ามารับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในทุกๆ ด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ส่วนราชการ หน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
     นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้  ผู้พิการและด้อยโอกาส รวมทั้งยังจัดให้มี ออกหน่วยให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ การจำหน่าย

สินค้าราคาถูก การต่อใบขับขี่ การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว และการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ อีกมากมาย
     ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และปลัดจังหวัดได้ชี้แจ้งให้ความรู้เข้าใจกับชาวบ้านเรื่องโครงการไทยนิยม   ยั่งยืน?และการช่วยเหลือชาวบ้านผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐอีกด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]