รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการเทศกาลตรุษจีน ปี 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการเทศกาลตรุษจีน ปี 2561 เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ สร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจแบบบูรณาการ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี และ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ตลาดล่าง) อำเภอเมืองปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 14/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการเทศกาลตรุษจีน ปี 2561  เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ สร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจแบบบูรณาการ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี และ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ในการตรวจครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันทุกครัวเรือนด้วย หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และขนมต่างๆ ซึ่งได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะตกค้าง และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค  กรมประมงได้เก็บสุ่มตัวอย่างสินค้าประมง เพื่อตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง Formaline  Malachite green  Nitrofuran และ Chloramphenical  และกรมวิชาการเกษตร ได้สุ่มเเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตร ผัก และผลไม้ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้างเช่นกัน  ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ตลาดล่าง)  อำเภอเมืองปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]