รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาบริเวณที่สามารถขออนุญาตให้ดูดทรายได้ (Zoning) ให้มีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 15/10/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อพิจารณาบริเวณที่สามารถขออนุญาตให้ดูดทรายได้ (Zoning) ให้มีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]