รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิจารณาการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการที่จำเป็น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 14/10/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 11.00 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประชุมคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ  เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และพิจารณาการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการที่จำเป็น  เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลสนาม ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ ค่าใช้จ่ายชุดปฏิบัติการ ฯลฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]