ปราจีนบุรีจัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 10 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้แทนจากมทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ นายทิวา วัชรกาฬ นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
วันที่ข่าว : 10/01/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 10 มกราคม 2561  ที่ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้แทนจากมทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ นายทิวา วัชรกาฬ นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
     ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
     ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงได้มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเตรียมการรับเสด็จฯ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมผังเส้นทางเสด็จฯพระราชดำเนิน หน่วยแพทย์และพยาบาล ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งการจราจร การขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาเฝ้ารับเสด็จ และด้านฝ่ายความมั่นคงได้แถลงแผนปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการถวายการรักษาความปลอดภัย และแผนรองรับการเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]