รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดกิจกรรมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองยาง (ลำพญาธาร)
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดกิจกรรมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองยาง (ลำพญาธาร) เพื่อบูรณาการกำลังหน่วยงานทหาร อุทยาน ป่าไม้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด แขวงทางหลวง ชลประทาน ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเครือข่ายฯ ณ บริเวณลานกระทิง หน้าอุโมงค์เชื่อมผืนป่าฯ หมู่ 10 และหอเตือนภัยบ้านวังมืด หมู่ 5 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตามลำดับ
วันที่ข่าว : 08/10/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เปิดกิจกรรมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองยาง (ลำพญาธาร)  เพื่อบูรณาการกำลังหน่วยงานทหาร อุทยาน ป่าไม้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด แขวงทางหลวง ชลประทาน ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเครือข่ายฯ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยาง (ลำพญาธาร)  ปรับปรุงการไหลของน้ำให้เต็มศักยภาพของคูคลอง  ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่และอุโมงค์เชื่อมผืนป่าฯ  และเวลา 10.45 น. ออกตรวจติดตามความพร้อมการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าดินโคลนถล่ม โดยระบบเตือนภัยอัตโนมัติและระบบสำรอง ฯลฯ  ณ บริเวณลานกระทิง หน้าอุโมงค์เชื่อมผืนป่าฯ  หมู่ 10  และหอเตือนภัยบ้านวังมืด  หมู่ 5  ตำบลบุพราหมณ์  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี ตามลำดับ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]