ปราจีนบุรีประชุมชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 9 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมทวารวดี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1/2561 โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มเทศบาลเมือง กลุ่มเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม
วันที่ข่าว : 09/01/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 9 มกราคม 2561  ที่ห้องประชุมทวารวดี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1/2561  โดยมีนายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มเทศบาลเมือง กลุ่มเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม
     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการดำเนินงานเพื่อเกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด
     ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี  ได้ติวเข้มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นความโปร่งใสขอให้คำนึงถึง ความถูกต้องเหมาะสม ประหยัด ประโยชน์ และความมีประสิทธิภาพ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]