รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมศูนยพักคอยและโรงพยาบาล ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอนาดี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวร?พันธุ์? สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอนาดี ออกตรวจเยี่ยม
1. ศูนยพักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
2.ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
3. โรงพยาบาลนาดี
วันที่ข่าว : 05/10/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 5 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น.  นายวร?พันธุ์?  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายบัญชา  เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอนาดี ออกตรวจเยี่ยม
     
1. ศูนยพักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
     2.ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
     3. โรงพยาบาลนาดี
     โดยให้นโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งโดยการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาเรื่องการใช้ งบประมาณ ขององค์กรส่วนท้องถิ่น แนะนำแนวทางการจัดการแก้ปัญหาหากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับปลัดอาวุโสกบินทร์บุรี และสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]