รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมให้กำลังใจการบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมให้กำลังใจการบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง 12-18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ฯลฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 05/10/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 5 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ออกเยี่ยมให้กำลังใจการบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง 12-18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ฯลฯ  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]