ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณท่าน้ำวัดแก้วพิจิตร และตรวจความพร้อมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณท่าน้ำวัดแก้วพิจิตร และตรวจความพร้อมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหากน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่ง
วันที่ข่าว : 01/10/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 1 ตุลาคม 2564  เวลา 10.30 น.  ที่วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณท่าน้ำวัดแก้วพิจิตร และตรวจความพร้อมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหากน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่ง


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]