ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ รายบริษัทออมเงินธุรกิจ จำกัด ขนาดความจุ 40 ที่นั่ง จำนวน 1 โรง (ต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 1) และ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 4 โรง ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 09/01/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 9 มกราคม 2561  เวลา 10.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ รายบริษัทออมเงินธุรกิจ จำกัด ขนาดความจุ  40 ที่นั่ง จำนวน 1 โรง (ต่อใบอนุญาต ครั้งที่ 1) และ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 4 โรง  ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]