รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ฯลฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 29/09/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 10.30 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ฯลฯ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]