รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ก.จ.จ.ปราจีนบุรี) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 29/09/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ก.จ.จ.ปราจีนบุรี) ผ่านระบบ Zoom Meeting  เพื่อให้ความเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างให้ ก.จ.จ.สรรหา  การโอนข้าราชการ ฯลฯ  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]