รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อติดตามสถานการณ์ยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และเวลา 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามการปราบปรามอาชญากรรม ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 28/09/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings  เพื่อติดตามสถานการณ์ยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และเวลา 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อติดตามการปราบปรามอาชญากรรม โครงการ Smart Safety Zone 4.0  การเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ  ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต)  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]