รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การรับน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งบางพลวง
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายวร​พันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การรับน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งบางพลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง โดยมีผู้อำนวยการโครงการบางพลวงนำเรียนข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับทุกภาคส่วน ณ ประตูระบายน้ำหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ ประตูระบายน้ำน้ำเคี้ยม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และประตูระบายน้ำคูมอญ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ข่าว : 27/09/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 27 กันยายน 2564  เวลา 14.30 น.  นายวร​พันธุ์​  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายบัญชา  เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การรับน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งบางพลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง  โดยมีผู้อำนวยการโครงการบางพลวงนำเรียนข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับทุกภาคส่วน  ณ ประตูระบายน้ำหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ  ประตูระบายน้ำน้ำเคี้ยม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  และประตูระบายน้ำคูมอญ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีนายอำเภอศรีมหาโพธิ  นายอำเภอบ้านสร้าง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี  และนายจำรัส  ง้อบุตร (ผู้แทนภาคประชาชน)  เข้าร่วมด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]