รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ (คพร.) จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด ฯลฯ ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 22/09/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 22 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ (คพร.) จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด ฯลฯ  ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]