รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการ Smart Safety Zone 4.0” รูปแบบ Virtual Event ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการ Smart Safety Zone 4.0” รูปแบบ Virtual Event ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการนำร่อง (Kick off) การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรม เช่น ศูนย์ควบคุมและเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด CCTV สายตรวจ Drone การตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่าน Application ตู้ Kiosk การแจ้งเหตุ Crime Mapping เครือข่ายกลุ่ม line การปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน ฯลฯ ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 21/09/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 21 กันยายน 2564  เวลา 15.00 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการ Smart  Safety Zone 4.0” รูปแบบ Virtual Event ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ  เพื่อขับเคลื่อนโครงการนำร่อง (Kick off) การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรม เช่น ศูนย์ควบคุมและเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด CCTV สายตรวจ Drone การตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่าน Application ตู้ Kiosk การแจ้งเหตุ Crime Mapping เครือข่ายกลุ่ม line การปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน ฯลฯ  ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี พลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เป็นประธานพิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ร่วมโครงการนำร่องฯ ด้วย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]