รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่และกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่และกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบริเวณ (Zoning) ที่สามารถอนุญาตให้ดูดทรายได้ ให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาพื้นที่และภาวะการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 21/09/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 21 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่และกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบริเวณ (Zoning) ที่สามารถอนุญาตให้ดูดทรายได้ ให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาพื้นที่และภาวะการณ์ปัจจุบัน เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันแม่น้ำคูคลองตื้นเขิน สิ่งปลูกสร้างสำคัญตามแนวตลิ่ง แผนงานโครงการก่อสร้างที่สำคัญ ฯลฯ  ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]