รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออก ผ่านระบบประชุมทางไกล
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออก ผ่านระบบประชุมทางไกล (VCS) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออก รายงานการเกิดอุทกภัยและความเสียหาย การสูบน้ำจากแม่น้ำบางประกงไปเก็บที่อ่างเก็บน้ำบางพระ การจัดทำระบบทะเบียนแหล่งน้ำ (TWR) และระบบงบประมาณ (TWP) การคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 201 (พานหิน) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 20/09/2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 20 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น.  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออก ผ่านระบบประชุมทางไกล (VCS)  เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออก รายงานการเกิดอุทกภัยและความเสียหาย การสูบน้ำจากแม่น้ำบางประกงไปเก็บที่อ่างเก็บน้ำบางพระ การจัดทำระบบทะเบียนแหล่งน้ำ (TWR) และระบบงบประมาณ (TWP) การคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ฯลฯ  ณ ห้องประชุม 201 (พานหิน)  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นประธาน[ ปิดหน้าต่างนี้ ]