ปราจีนบุรี ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 1 มกราคม 2561 ที่บริเวณศาลพระหลักเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในดิถีขึ้นปีพุทธศักราช 2561
วันที่ข่าว : 01/01/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 1 มกราคม 2561  ที่บริเวณศาลพระหลักเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วยนางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี  นายทิวา  วัชรกาฬ  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  นางกันยารัตน์  นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  พ.ต.อ.ประสาน  แก้วมหาสุริวงษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ  พ่อค้า  ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในดิถีขึ้นปีพุทธศักราช 2561
     เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัว  ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางศาสนา  และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์  สามเณร  และแม่ชี  จำนวน 150 รูป  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป  อีกทั้งเป็นการถวายพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     หลังจากนั้น  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ให้ประชาชนทุกคนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรให้มีความสุข  สุขภาพแข็งแรง  ให้มีความรักความสามัคคี  มีความก้าวหน้าในอาชีพและการงาน   และความสุขในชีวิตครอบครัว  ต่อจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์  โดยมีประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีนำครอบครัวมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]