ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 31 ธันวาคม 2560 ที่วัดหลวงปรีชากุล อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นางนัทธมน จินดาโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
วันที่ข่าว : 31/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 31 ธันวาคม 2560  ที่วัดหลวงปรีชากุล อำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายนรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  นางนัทธมน  จินดาโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
     สำหรับกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรสังคมไทย ให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย การทำบุญรักษาศีล การเจริญจิตภาวนา การปฏิบัติธรรม การฟังพระธรรมเทศนา การไหว้พระสวดมนต์ การร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น
     ทั้งนี้การสวดมนต์ข้ามปีถือเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ดีงาม และเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศให้ปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ซึ่งจะนำความสุขที่แท้จริงมาสู่คนไทย


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]