ปราจีนบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 28 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก 28 ธันวาคม 2311 โดยมี นายทิวา วัชรกาฬ นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวปราจีนบุรี ร่วมประกอบพิธีดังกล่าว
วันที่ข่าว : 28/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 28 ธันวาคม 2560  ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก 28 ธันวาคม 2311 โดยมี นายทิวา  วัชรกาฬ  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวปราจีนบุรี ร่วมประกอบพิธีดังกล่าว
     จากการเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเมื่อปีพุทธศักราช 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมเผ่าไทยที่แตกระส่ำระสายออกเป็นเหล่า เข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน ทรงแก้ไขปัญหาความอดอยากยากจนของอาณาประชาราษฎร์ ทรงฟื้นฟูบวรพุทธศาสนา และทรงพัฒนาประเทศชาติให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ จากเหตุการเสียกรุงในครั้งนั้นพระองค์ทรงรวบรวมผู้คนตีฝ่าวงล้อมของพม่า โดยมุ่งมาทางตะวันออก ผ่านแขวงเมืองนครนายกและปราจีนบุรี โดยได้ประทับพักแรม ณ วัดบางคาง แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองระยองและทรงยึดเมืองจันทบุรีได้ในที่สุด
     และเนื่องในวโรกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายราชสักการะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]