จังหวัดปราจีนบุรีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี2560 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 27 ธันวาคม 2560 ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจนวรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2560 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดงานดังกล่าว
วันที่ข่าว : 27/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 27 ธันวาคม 2560  ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจนวรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2560 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดงานดังกล่าว
     โดยมติจากคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เป็นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา ในโครงการ "จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561
     จังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดจุดตรวจหลัก จำนวน 12 จุด จุดบริการประชาชน จำนวน 25 จุด และจุดบริการอาชีวศึกษา จำนวน 4 จุด โดยมีเป้าหมายจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]