นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสินธุ เกาะกะพี้ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางอัญชลี นวลจันทร์ ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอกบินทร์บุรี นางสาวรัชดาภรณ์ แหวนเพ็ชร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสินธุ เกาะกะพี้ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
วันที่ข่าว : 27/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 27 ธันวาคม 2560  เวลา 11.00 น.  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี  นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นางอัญชลี  นวลจันทร์ ปลัดอำเภอ  ผู้แทนนายอำเภอกบินทร์บุรี  นางสาวรัชดาภรณ์  แหวนเพ็ชร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสินธุ  เกาะกะพี้ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]