นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสมจิตร สายคล้อย ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอประจันตคาม ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสมจิตร สายคล้อย บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
วันที่ข่าว : 27/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันที่ 27 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น.  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี  นางเสาวภา  วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  นายวีระพันธ์  ดีอ่อน นายอำเภอประจันตคาม  ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสมจิตร  สายคล้อย บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจ


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]