ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคม 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 27/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 27 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมาย นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคม 2  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]