จังหวัดปราจีนบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 26 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 12/2560 โดยมีหน่วยราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม
วันที่ข่าว : 26/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 26 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 12/2560 โดยมีหน่วยราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม
     ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในด้านการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด เมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมารวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร 6 ช่องจราจร และ 8 ช่องจราจรเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและส่งเสริมระบบขนส่งสินค้าภายในจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ 2561 คือ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ทางหลวงหมายเลข 33 (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม และทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี – อำเภอพนมสารคาม ซึ่งแบ่งระยะการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง โดยได้รับผู้ว่าจ้างแล้ว 2 ช่วง และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างช่วงที่ 1-2 ในเดือนมกราคม 2561 โดยช่วงที่1เริ่มจากหนองชะอมผ่านศูนย์ราชการฯมุ่งหน้าเข้าอ.เมืองปราจีนบุรีสำหรับโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างในอนาคต จังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการเข้าแผนกรมทางหลวง เพื่อดำเนินการก่อสร้างในลำดับต่อไปนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนและช่วยเหลือ SME Suport & Rescue Center กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
     และเนื่องในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่2561ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สืบสานนโยบาย “ของขวัญมหาดไทย ส่งต่อความสุข รับปีใหม่ 2561” เพื่อดูแลประชาชนที่สัญจรภายในจังหวัดให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยตลอดจนส่งมอบความสุขความปรารถนาดีให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนด้วย 14 โครงการ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการตลาดประชารัฐ โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน บนวิถีพอเพียง โครงการสถานธนานุบาลท้องถิ่นทั่วไทย โครงการหมู่บ้านชุมชนสดใสประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย โครงการศูนย์ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน โครงการปีใหม่ปลอดภัย คนไทยปลอดทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เป็นต้นทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งความ

ปราถนาดีให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]